Psykolog Stein Dyrnes -
Psykolog Stein Dyrnes tilbyr  psykologisk utredning og behandling av barn, voksne og par.  Tilbudet gjelder både  behandling individuelt og i grupper.
 
Psykolog Stein Dynres er utdannet som nevropsykolog.
 
Psykolog Stein Dyrnes foretar sakkyndighets  arbeid  innenfor  barnevern, strafferett voldsoffer, erstatning, bistår ved organisasjonsutvikling og driver kurs- og utdanningsvirksomhet.
 
Arbeidsområdet er hele landet, med hovedvekt på Østlandsområdet.  
 
For nærmere opplysninger send gjerne en mail til psykolog.dyrnes@gmail.com eller ring +47 91 38 74 43
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint